Sökning: "Eva Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Eva Petersson.

 1. 1. Reactive power control during power system restoration and HVDC investigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :André Petersson; Christian Bergstrand; [2014]
  Nyckelord :Power restoration; reactor hunting; reactive power control; VSC-HVDC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the society gets more and more dependent on electrical energy, it is highly desirable to ensurepower supply at all times. In case of events of natural disasters, simple technical faults or human mistakes, any power system or a large part of it can suffer a blackout. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av kommunikation i öppenvården för den äldre personen med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Eva Delander; Malin Petersson; [2014]
  Nyckelord :Chronic Disease; Communication; Elderly; Nurse; Primary Health Care; Kommunikation; Kronisk sjukdom; Primärvård; Sjuksköterska; Äldre;

  Sammanfattning : Många äldre personer med kronisk sjukdom vårdas i det egna hemmet och behöver ofta insatser från öppenvården. Syftet var att belysa upplevelser av kommunikation för den äldre personen med kronisk sjukdom i mötet med öppenvården. Studien genomfördes som en litteraturstudie med 10 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. Biblioteket i centrum : Ett utvecklingsprojekt för bibliotek och landsbygd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Eva Petersson; [2012]
  Nyckelord :Library development; co-operation; local democracy; rural development; more-open libraries.; Biblioteksutveckling; samarbete; lokal demokrati; landsbygdsutveckling; meröppna bibliotek.;

  Sammanfattning : The structure of the Swedish public library field has been evolving during the last decades. The traditional mission of educating the citizens to become responsible, democratic and knowledgeable members of society has in a way led to the integration between public and school libraries. LÄS MER

 4. 4. Translating a Guidebook : - How to Deal with Idioms and Metaphors, Temporal Deictic Expressions and References to Culture-specific Phenomena

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Eva Petersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to examine what methods might be employed in translation from English to Swedish of a guidebook on a foreign culture. Vinay and Darbelnet's model for translation strategies, as presented in Comparative Stylistics of French and English. LÄS MER

 5. 5. Vilka framgångsfaktorer är relevanta för att uppnå att IT-investeringar stödjer affärsstrategin?

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Eva Berg; Kari Finnskog; Anna Petersson; [2009-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett problem i många organisationer idag är att IT inte ses som en naturlig del av affären utanmer som en kostnad. IT-avdelningarna får själva ta på sig en del av skulden för detta då de har drivit misslyckade eller tom havererade projekt som har medfört kostnader som inte har lett till någon affärsnytta. LÄS MER