Sökning: "Eva Rådberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Rådberg.

  1. 1. Lotus Notes och intranät- och sen då?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Eva Rådberg; Anna Olsson; [1999]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Elektroniska informationskällor som intranät och Lotus Notes har i allt större utsträckning börjat införas på företag i Sverige. Syftet med dessa elektroniska informationskällor är att förbättra informationshanteringen inom företaget. LÄS MER