Sökning: "Eva Ringkvist Holgersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Ringkvist Holgersson.

  1. 1. En intervjustudie med några pedagoger om hur de arbetar med musik i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Eva Ringkvist Holgersson; [2012]
    Nyckelord :Förskola; musik; pedagoger; verksamhet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER