Sökning: "Eva Svärdsudd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Svärdsudd.

 1. 1. Omg morsan e fan typ fett schysst : En studie av ungdomars talspråkliga chatkonversationer på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Svärdsudd; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; ungdomar; akronymer; förkortningar; fula ord; diskurspartiklar; slang; symboler; humörsymboler.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka chatkonversationernas talspråkliga uttryck i form av ord och symboler som förstärkning till skriftspråket på sociala medier. De delar som undersöks är akronymer, förkortningar, fula ord, diskurspartiklar, slang, symboler och humörsymboler. LÄS MER

 2. 2. Anslutning till Hare Krishna-rörelsen och Scientologikyrkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Eva Svärdsudd; Mattias Kenttä; [2006]
  Nyckelord :Hare Krishna-rörelsen; Bhagavad-Gita; Scientologikyrkan; scientologerna; scientologi; Ron Hubbard; nya religiösa rörelser; samhällsförändringar; individualitet; tydlighet; sekt; sektens psykologi; postmaterialism; individualism;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats var att studera varför människor väljer att ansluta sig till två olika nya religiösa rörelser, Hare Krishna-rörelsen respektive Scientologikyrkan. Dessa två rörelser skiljer sig åt på flera olika sätt. LÄS MER