Sökning: "Eva Svala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Svala.

  1. 1. Att effekmäta eller inte effektmäta reklam - En dragkamp mellan förnuft och känsla?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Eva Hofmann; Johan Almer; Ylva Isaksson; [2003]
    Nyckelord :marknadskommunikation; effektmätningar; förtester; eftertester; reklamtester; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats är en undersökning utförd av Annonsörföreningen i samarbete med MarketWatch, där det framkommer att cirka 40 miljarder SEK av de i runda tal 45 miljarder SEK som årligen spenderas på reklam i Sverige spenderas utan att annonsörer riktigt vet vad de får för sina pengar. Problem: Hur kommer det sig att effektmätning av reklam och en policy därför, förekommer i så begränsad utsträckning? Om ett företag skall satsa ekonomiska resurser på reklam bör det finnas bevis för att kampanjen resulterar i någon form av vinst. LÄS MER