Sökning: "Eva Wendel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Wendel.

 1. 1. Menstruationssmärtor-skolsköterskors upplevelser och handläggning i mötet med unga kvinnor. En intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva Bring; Carina Wendel; [2013]
  Nyckelord :dysmenorre; endometrios; menstruationssmärtor; skolsköterskor; unga kvinnor. En intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kan vi leka en saga nu?

  Kandidat-uppsats, Lärarutbildningen (LUT); Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Åsa Thorsén Mogensen; Eva Wendel; [2013]
  Nyckelord :berättande; dramapedagogik; gestaltning; förskola; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärprocesser kring berättande och gestaltning i förskolan. Den genomförs då vi upplever ett behov av fördjupad kunskap inom området. Vi anser att de estetiska lärprocesserna är viktiga och önskar föra in mer av berättande och gestaltning i den ordinarie verksamheten i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers tankar kring förskolans miljö/Teachers thoughts on pre-school environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT); Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Christina Vamborg; Eva Wendel; [2008]
  Nyckelord :Förskola; Pedagoger; Barn; Fysisk miljö; Psykisk miljö;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel är Pedagogers tankar kring förskolans miljö, författare Christina Vamborg och Eva Wendel. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur pedagoger i förskolan, tänker kring förskolans miljö. LÄS MER