Sökning: "Eva fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Eva fredriksson.

 1. 1. Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ studie om hur medarbetare upplever decentraliserade och flexibla arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michaela Fredriksson; Eva Olmårs; [2015]
  Nyckelord :Post-byråkrati; flexibilitet; decentralisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning: ”Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv”Datum: 5 juni, 2015Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Michaela Fredriksson, Eva OlmårsTitel: Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv - En kvalitativ studie om hur medarbetare upplever decentraliserade och flexibla arbetsplatserHandledare: Anette HallinFrågeställning: Hur upplever medarbetare decentralisering och flexibilitet vad gäller arbete?Vad är de positiva och negativa effekterna av decentralisering och flexibilitet, sett ur ett medarbetarperspektiv?Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för hur medarbetare inom en post byråkratisk organisation upplever och ser på sin arbetssituation.  Metod: Undersökningen utfördes utifrån en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Talad kommunikation i matematikklassrummet : Den talade kommunikationens utrymme i och betydelse för lärande och bedömning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva Fredriksson; Malin Törnå Norén; [2015]
  Nyckelord :kommunikationskompetens; matematiklärande; matematisk kompetens; muntlig bedömning; muntlig kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås. Studien utgår från en kvalitativ ansats och bygger på halvstrukturerade intervjuer med 12 lärare som är behöriga i samt undervisar i matematik i årskurserna 1-9 i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Who wants to be in a prison - if you can be in a palace? Rewriting organizational control in the work setting of IT-engineers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Oeltges; Sara Fredriksson; Sandra Schiesbühl; [2015]
  Nyckelord :organizational control; discourse; freedom; engineers; knowledge-intensive firms; Business and Economics;

  Sammanfattning : This interpretive study, taking place in the context of the IT-company Ericsson, aims at exploring the engineers’ understanding and experience of organizational control. The study builds on data gathered through semi-structured interviews, which are analyzed by taking the lenses of discourse theory. LÄS MER

 4. 4. ”Journalister kan ju egentligen ingenting” En studie i ungas förtroende för sina nyhetskällor

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jonatan Ericson; Eva-Karin Fredriksson; [2010-08-04]
  Nyckelord :nyhetskällor; utbyte; Förtroende; media priming; medieanvändning; mediebeteende; medieförtroende; medielandskap; trovärdighet; medietrovärdighet; medieutbyte; medievanor;

  Sammanfattning : Titel: ”Journalister kan ju egentligen ingenting” – En studie i ungas förtroende för sina nyhetskällorFörfattare: Jonatan Eriksson, Eva-Karin FredrikssonHandledare: Oscar WestlundUppdragsgivare: TidningsutgivarnaKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2010Syfte: Att undersöka ungas mentala relationer till de nyhetskällor som de använder.Metod- & materialval: Kvalitativ intervjustudie med 11 gymnasieelever. LÄS MER

 5. 5. Samgående i facklig organisation : Utvecklingsprojekt som lärande verksamhet

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Eva Fredriksson; [2010]
  Nyckelord :Fackförening; ideell verksamhet; interaktiv forskning; lärande; sammanslagning; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen är att några fackliga sektioner har valt att gå samman i färre enheter. Projektledningen, som kommer från den fackliga avdelningen, organiserar ett utvecklingsprojekt där de förtroendevalda under ett halvårs tid träffas regelbundet. De förtroendevalda planerar och utformar den nya sektionsverksamheten. LÄS MER