Sökning: "Eva-Karin Annemark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva-Karin Annemark.

  1. 1. Bibliotek, information och demokrati. En jämförande studie av bibliotekssektorerna i dåvarande Tjeckoslovakien respektive dagens Kuba

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Eva-Karin Annemark; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER