Sökning: "Eva-Lotta Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva-Lotta Andersson.

 1. 1. Två yrkeskategorier i samverkan : En studie om barnskötares och förskollärares olika yrkesroller och deras framtid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helene Andersson; Eva Lotta Lindskog; [2014]
  Nyckelord :Yrkesroller; konflikt mellan olika yrkesroller; ansvarsfördelning; framtidstro;

  Sammanfattning : I föreliggande examensarbete presenteras en studie om förskollärare och barnskötares syn och tankar kring sina yrkesroller, och de konflikter som kan uppstå, då två yrkesgrupper arbetar sida vid sida, men med olika formellt ansvar. Vad anser de är det viktigaste i sin yrkesroll, och vilka tankar har man om hur yrkesrollerna kommer att se ut i framtiden?Genom en kvalitativ studie med intervjuer av både förskollärare och barnskötare på en förskola, så samlas de material in som utgör underlag för studien. LÄS MER

 2. 2. Jehovas Vittnen : elever med en annan trosuppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Gunilla Andersson; Eva-Lotta Lingvall; [1998]
  Nyckelord :religionsdidaktik; Jehovas Vittnen; kulturmöte; religionsmöte; förhållningssätt; lärarprofessionalitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en examinationsuppgift i termin sju på Grundskollärarutbildningen 1-7 vid Högskolan i Gävle.Examensarbetets huvudsyfte var att ta reda på hur man som blivande lärare på bästa sätt bemöter en elev som är ett Jehovas vittne med hänsyn till både elevens trosuppfattning och Lpo 94. LÄS MER