Sökning: "Eva-Lotta Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Eva-Lotta Kan.

 1. 1. Hur personer utsatta för partnervåld upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva-Lotta Hultman; Klara Dandebo; [2020-06-15]
  Nyckelord :Partnervåld; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett allvarligt problem som drabbar både individ och samhälle. Personersom utsätts för partnervåld uppsöker hälso- och sjukvård oftare än personer som inte ärvåldsutsatta. LÄS MER

 2. 2. Från kollegialt lärande till pedagogisk praktik : - en studie av två kommuners arbete med att utveckla lärmiljön med hjälp av SPSM:s studiepaket NPF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Eva-Lotta Sandström; [2020]
  Nyckelord :kompetensutveckling; specialpedagogik; skolutveckling; förändringsarbete; elevhälsa;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och analysera två kommuners arbete med och resultat av ett kollegialt lärande baserat på “Studiepaket NPF”, ett utbildningspaket som tillhandahålls av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målet för studien var att undersöka och beskriva deltagarnas erfarenheter och upplevelser av arbetet med utbildningspaketet, främjande och försvårande faktorer som påverkade processen, i vilken grad deltagarna börjat implementerat förvärvade kunskaper i arbetet i klassrummet och huruvida de uppfattar att detta har börjat påverka elevernas resultat. LÄS MER

 3. 3. CDIO-modellen som stöd för teknikundervisning på gymnasiet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Eva-Lotta Strömsten; [2020]
  Nyckelord :CDIO; CDIO; gymnasie; gymnasium; teknik; ämneslärare; undervisning; ingenjör; teknikprogram;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att utveckla och testa en arbetsmetod som baserar sig på CDIO-modellen, vilket är en modell för att utveckla tekniska utbildningar. Namnet CDIO står för: Conceive, Design, Implement och Operate. LÄS MER

 4. 4. Är kinesisk produktkvalitet bättre än svensk år 2025?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Fredrika Sjögren; Eva-Lotta Vesterlind; [2019]
  Nyckelord :Quality; quality development; product quality; macro culture; organizational culture; quality culture; competition; China; Made in China 2025; Kvalitet; kvalitetsutveckling; produktkvalitet; makrokultur; organisationskultur; kvalitetskultur; konkurrens; Kina; Made in China 2025;

  Sammanfattning : Kina har genom olika   statliga initiativ startat ett kvalitetsrace med ambitionen är att ta   kinesisk produktkvalitet till helt nya nivåer till år 2025. Lyckas man kommer   svenska bolag som handlar/ konkurrerar med kinesiska bolag, eller bedriver   verksamhet inom Kina, sannolikt att påverkas. LÄS MER

 5. 5. Ögonsjuksköterskans uppfattning av faktorer som påverkar diabetespatienters följsamhet till ögonbottenfotografering.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Ranedel; Eva-Lotta Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; diabetic retinopathy; fundus photography; ophthalmic nurse; phenomenography.; Diabetes; diabetesretinopati; fenomenografi; ögonbottenfotografering; ögonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetesretinopati är den vanligaste ögonsjukdomen hos personer med diabetes och är en ledande orsak till synnedsättning och blindhet världen över. Patienter som har diabetesretinopati kan vara symptomfria och patienten märker inte att han/hon är drabbad. LÄS MER