Sökning: "Eva-Lotta Svensk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva-Lotta Svensk.

 1. 1. Staden i ord och handling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Eva-Lotta Johansson; Charlotta Råsmark; [2006]
  Nyckelord :stadsbyggnadsdebatt; stadsmässighet; stadsutveckling; stad; planering;

  Sammanfattning : What is a city? What do we mean when we describe something as urban? In what way should we build the city so that we can achieve a good environment for our own generation and for generations to come? These questions are constantly of interest and they are frequently discussed. It is also important to have considered these questions when working with city-planning. LÄS MER

 2. 2. Due diligence - som ett led i en företagsöverlåtelse

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susanne Hilldén; Eva-Lotta Ramberg; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att ge en bild av en legal due diligence ur ett svenskt perspektiv och hur gällande svensk rätt ser ut på området. Den är skriven ur ett relativt brett perspektiv och följer hela händelseförloppet under ett företagsförvärv. LÄS MER