Sökning: "Eva-Pia Wenger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva-Pia Wenger.

 1. 1. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 2. 2. Könsidentitetshot och tonåringars intresse för könsstereotypa yrken och fritidsaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva-Pia Wenger; Petra Svärd; [2011]
  Nyckelord :Gender identity threat; gender stereotypes; career preferences; gender group identification; Social Sciences;

  Sammanfattning : Masculinity threat is associated with attempts to re-establish the status as a man, e.g. through gender stereotypical behavior (e.g. LÄS MER