Sökning: "Evabritt Öhlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evabritt Öhlund.

  1. 1. Den fria leken : En studie om hur pedagoger, i två verksamheter, ser på den viktiga leken.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Gabriella Stenman; Evabritt Öhlund; [2010]
    Nyckelord :Barn; fria leken; förskola; pedagoger; Waldorf;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det är många rutiner och regler i verksamheterna idag. Vi var intresserade av att se hur pedagogerna ser på barns lek och lärande i två verksamheter, kommunal förskola och i Waldorf förskolan, Vårt syfte var att undersöka om leken är fri eller om barnen leker på de vuxnas villkor. LÄS MER