Sökning: "Evacuation"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet Evacuation.

 1. 1. Uppskattning av personantal med hjälp av Wi-Fi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Kassem Abou Nawfal; Adam Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Personantal; persontäthet; brandskydd; utrymning; Wi-Fi; WLAN; Occupant load; occupant density; fire safety; evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Knowledge of the occupant load is an important parameter during the fire evacuation design in buildings. Current regulations regarding occupant load does not consider variation in scenarios with great uncertainties. By taking variation of the occupant load into account, the risk levels can be reduced, and a safe evacuation can take place. LÄS MER

 2. 2. Investigating the use of radiative heat panels to enhance perceived threat of fire in VR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anton Blomander; [2020]
  Nyckelord :Virtual reality; Fire safety; Radiative heat; Human behavior; Head mounted displays; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to develop and evaluate new solutions to improve the perception of fire threat in virtual reality experiments. Thermal heat have been identified as a stimulus that modern day virtual reality experiments don’t take into account that would likely affect a person in a real life fire evacuation scenario. LÄS MER

 3. 3. Energy Performance Simulations of a Scania Truck Cabin

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik;

  Författare :Leo Verde; Niklas Axenholm Strömberg; [2020]
  Nyckelord :GT-SUITE; Scania; Truck; Energy; Simulation;

  Sammanfattning : The vast majority of trucks in the European Union are reliant on fossil fuels as their primary mode of propulsion. In efforts to decarbonise the truck transport sector manufacturers are developing electrified trucks. LÄS MER

 4. 4. The Finnish Cause is Ours : A Case Study of the Evacuation to the Torne River Valley in 1944

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Huppunen; [2020]
  Nyckelord :Evacuation; evacuee; reception; children; Torne River Valley; Sweden; Finland; 1944;

  Sammanfattning : Research has been done on refugees in general and on Finns during the Second World War specifically. However, there is a lack of research concerning the evacuation of Finns to the Torne River Valley in Sweden in 1944, especially when it comes to experiences of the reception. LÄS MER

 5. 5. Räddningsarbeten i slutna utrymmen : En studie om hur övningar ombord förbereder besättningen för evakuering i slutna utrymmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Blomquist; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Enclosed space; evacuation; oxygen defficient environment; accidents at sea; marine; training; drill; Slutna Utrymme; evakuering; syrefattig miljö; olyckor till sjöss; sjöfart; övning;

  Sammanfattning : Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av skador eller att dem i värsta fall mister livet. LÄS MER