Sökning: "Evaluation processes"

Visar resultat 1 - 5 av 793 uppsatser innehållade orden Evaluation processes.

 1. 1. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationerrelaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropatisom utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfalloch smärtor. LÄS MER

 2. 2. The Management of Risks and Crises within MNCs - A case study of Volvo Group and its Business Areas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Hertzberg; Philip Lundén; [2021-06-28]
  Nyckelord :Disruptions in Supply Chains; MNCs in the Automotive Industry; Supply Chain Risk Management; Crisis management; Resilience;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Efficiency and planning in the Swedish healthcare system – and design of a digital scheduling tool

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Mia Cicovic; Sanna Nordberg; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; production; scheduling; planning; UX; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish regions struggle with resource utilization issues that threaten the ability to provide timely and efficient healthcare to the citizens. This study aims to investigate and map the current production, planning, and scheduling processes within the Swedish healthcare, as well as develop a digital solution. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och förbättringsförslag för kapacitetseffektivisering med hjälp av lean metoder och vertkyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Omar Jalloul; Philip Oshanna; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Produktionskapacitet är en viktig faktor för att ett företag ska kunna bibehålla konkurrenskraften på marknaden. Det finns olika sätt för att optimera produktionskapaciteten och detta examensarbete fokuserar på hur effektivt Lean konceptet och dess metoder och verktyg är för att optimera kapaciteten i monteringslinjer. LÄS MER

 5. 5. Natural Language Processing Model for Log Analysis to Retrieve Solutions For Troubleshooting Processes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Núria Marzo i Grimalt; [2021]
  Nyckelord :Trouble Report; Recommender System; BERT; Information Retrieval; Natural Language Processing; Multi-Stage Ranking; Felrapporter; Rekommendatorsystem; BERT; Informationsinhämtning; Naturlig Språkbehandling; Dubbelriktade Ranking;

  Sammanfattning : In the telecommunications industry, one of the most time-consuming tasks is troubleshooting and the resolution of Trouble Report (TR) tickets. This task involves the understanding of textual data which can be challenging due to its domain- and company-specific features. LÄS MER