Sökning: "Evaluering"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Evaluering.

 1. 1. Implementation and evaluation of Polar Codes in 5G

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Tobias Rosenqvist; Joël Sloof; [2019]
  Nyckelord :5G; Polar Codes; Successive Cancellation;

  Sammanfattning : In today’s society the ability to communicate with one another has grown, were a lot of focus is aimed towards speed in the telecommunication industry. For transmissions to become even faster, there are many ways to enhance transmission speeds of which error correction is one. LÄS MER

 2. 2. UPPSLUKANDE TEKNOLOGI I E-HANDEL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anton Persson; Max Tegnebo; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; Detaljhandel; Estetik; Effektivitet; Evaluering av alternativ; E-handel; Förträfflighet; Informationssökning; Köpprocess; Konsumentupplevelse; Lekfullhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur augmented reality påverkar konsumenters köpprocess och deras upplevelse, när teknologin används genom mobila enheter som ett stödjande verktyg inom detaljhandel. Studien genomfördes genom att sex universitetsstudenter observerades och intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of occupant kinematics in crash using the PIPER model : in frontal and oblique crash simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Daouacher; [2019]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; Child occupants; Anthropometrics;

  Sammanfattning :   A child dies in road traffic crashes every fourth minute. Totally were 186 300 children under the age of 18 killed in vehicle accidents in 2012, even more were severely injured [1]. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av reservdelsleverantörer : En fallstudie av Railcares evalueringsprocess vid val av leverantör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rickard Mesch; David Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien genomförs en analys av olika leverantörer för att kunna minska kostnader samt öka servicenivån på reservdelar gällande lok. Vår studie blev initierad av Railcare då de kände en osäkerhet kring deras nuvarande situation gällande inköpen av reservdelar till deras TRAXX-lok och att denna inköpsfunktion inte var optimal. LÄS MER

 5. 5. Evaluation and comparison of a RabbitMQ broker solution on Amazon Web Services and Microsoft Azure

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Andreas Järvelä; Sebastian Lindmark; [2019]
  Nyckelord :RabbitMQ; AWS; Azure; performance; cost; auto scaling; cluster; PerfTest; message broker;

  Sammanfattning : In this thesis, a scalable, highly available and reactive RabbitMQ cluster is implemented on Amazon Web Services (AWS) and Microsoft Azure. An alternative solution was created on AWS using the CloudFormation service. These solutions are performance tested using the RabbitMQ PerfTest tool by simulating high loads with varied parameters. LÄS MER