Sökning: "Evangelii Härold"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Evangelii Härold.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. "När som en krigsman i hans här ...": en queerläsning av tidig svensk pingströrelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Dutius; [2009]
  Nyckelord :pentecostal; queer; performativity; interpellation; evangelists; pingströrelsen; performativitet; evangelister; Gender studies; Genusvetenskap; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to do a queer reading of the early Swedish pentecostal movement, with a special focus on the women within the movement. The main empirical material is Gustaf Emil Söderholms Den svenska pingstväckelsens historia part I and II, published 1927 and 1928, in addition to this a selection of articles from the Swedish pentecostal magazine Evangelii Härold has been used. LÄS MER