Sökning: "Eveberg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Eveberg.

  1. 1. Göteborgs miljödiplomering - en verksamhetsförändring i småföretag med diplomering i sikte

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Eveberg; Christian Meijer; [2009-06-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemanalys: Miljöarbete är något som blir allt vanligare inom olikaorganisationer, detta till stor del på grund av den aktuella miljödebatt som förs idag.Miljödiplomering är ett sätt för företag att bevisa för externa intressenter att man arbetaraktivt med miljöfrågor och att man strävar efter ständig förbättring inom miljöområdet. LÄS MER