Sökning: "Evelin Sagerfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelin Sagerfors.

  1. 1. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
    Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

    Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER