Sökning: "Evelina Ahlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Evelina Ahlström.

 1. 1. Att vara kvinna och leva med Multipel Skleros : En litteraturstudie baserad på patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Evelina Ahlström; Therese Svanberg; [2019]
  Nyckelord :kvinnor; lidande; litteraturstudie; livsvärld; multipel skleros; patografier; upplevelse; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet genom att nervcellsutskotten blir inflammerade. Det är nästan dubbelt så många kvinnor än män som insjuknar i sjukdomen. När sjukdomen bryter ut är de flesta mitt i livet och sjukdomen kan orsaka många år av lidande och funktionshinder. LÄS MER

 2. 2. Cochabamba - Sustainable water management in suburban communities

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sebastian Ahlström; Adam Carlsson; Fredrik Dahlgren; Evelina Hjalmarsson; Victoria Liljedahl; Lorenz Mc Namara; [2012]
  Nyckelord :Cochabamba; water; cooperative; water extraction; sanitation; water treatment; distribution; developing countries;

  Sammanfattning : .... LÄS MER