Sökning: "Evelina Ahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Ahlström.

  1. 1. Att vara kvinna och leva med Multipel Skleros : En litteraturstudie baserad på patografier

    M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Evelina Ahlström; Therese Svanberg; [2019]
    Nyckelord :kvinnor; lidande; litteraturstudie; livsvärld; multipel skleros; patografier; upplevelse; välbefinnande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet genom att nervcellsutskotten blir inflammerade. Det är nästan dubbelt så många kvinnor än män som insjuknar i sjukdomen. När sjukdomen bryter ut är de flesta mitt i livet och sjukdomen kan orsaka många år av lidande och funktionshinder. LÄS MER