Sökning: "Evelina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Evelina Andersson.

 1. 1. Development of a Python Pipeline for the Analysis of Campylobacter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elvira Zetterberg; Evelina Andersson; Alma Nilsson; Moa Qvarnlöf; Corinne Olivero; Julia Sulyaeva; [2022]
  Nyckelord :Campylobacter; WGS; pipeline; sequence alignment; Illumina; ARIBA;

  Sammanfattning : Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, is a government agency that works for better animal and human health with a primary focus on infectious animal diseases. One of their projects involves tracking the spread of Campylobacter infection in broilers and the occurrence of antimicrobial resistance in these bacteria. LÄS MER

 2. 2. "Lär oss mer" : En kvantitativ studie om gymnasieelevers intresse för politik och deras attityder till politik i samhällskunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Evelina Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate what upper secondary school students' interest may look like in connection with election years. In connection with this, the study intends to find out which political issues that students in upper secondary school consider important and to what extent they participate politically with a focus on the 2022 parliamentary elections. LÄS MER

 3. 3. Fashion stole my smile : En kvantitativ analys om hur olika kroppsideal återfinns på modeföretags Instagram och dess påverkan på kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lai-Jin Man; Evelina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; fashion company; representation; social comparison; body ideal;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how women's perceptions and attitudes look around fashion companies' representation of different body ideals on Instagram.This study deals with whether the body ideal looks the same on fashion companies'Instagram and whether this is considered to affect women of different ages. LÄS MER

 4. 4. Flood modelling in urban areas : A comparative study of MIKE 21 and SCALGO Live

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Evelina Andersson; [2021]
  Nyckelord :SCALGO Live; MIKE 21; Stormwater Model; Flood Model; Cloudburst; Inundation; Comparative;

  Sammanfattning : Pluvial flooding originating from extreme rainfall is problematic and an increasing issue in Sweden. Higher requirements on adapting cities in urban areas to these challenges have been placed on both municipalities and the county administration. Thus, an increased need for water modelling, both in existing and planned areas have emerged. LÄS MER

 5. 5. Drama som pedagogiskt verktyg : En enkätstudie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Andersson; Mia Norström; [2021]
  Nyckelord :drama; förskola; pedagogik; pedagogisk drama; pedagogiskt verktyg.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om att använda drama som ett verktyg i förskolan. Tidigare forskning visar att det fanns en osäkerhet i användandet av drama då det sågs som något ”flum” och därmed inte tillräckligt användbart i undervisningen. LÄS MER