Sökning: "Evelina Björk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Evelina Björk.

 1. 1. Visby Treasure Haunt : An Evaluation of Impactful Design Patterns in a Pervasive Horror Game

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Evelina Foxberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Treasure hunts are one of the earliest forms of pervasive games, and there are documentationsof them since the mid 19th century. In this study, the work by Björk & Pietz on design patternsin pervasive games are used as a base for analysing the impact of design patterns in a horrorthemed treasure hunt, a so called Treasure haunt. LÄS MER

 2. 2. Förskolans utvecklingssamtal ur ett didaktiskt perspektiv : Sex förskollärares berättelser om arbetet med utvecklingssamtalet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Berg; Theres Björk; [2016]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Förskollärares berättelser; Individuella utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera sex förskollärares berättelser om arbetetmed utvecklingssamtalet i förskolan. Detta analyserades med ett didaktisktperspektiv, där utvecklingssamtalets syfte - varför, utvecklingssamtaletsgenomförande – hur, utvecklingssamtalets innehåll – vad, utvecklingssamtaletsunderlag – med vad samt utvecklingssamtalets målgrupp - för vem undersöktes. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av energianvändningen i en förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Evelina Björk; Kim Fast; [2011]
  Nyckelord :Energy consumption; ventilation; sunpanels; CO2 sensors in ventilation; solar cells; Energiförbrukning; behovsstyrd ventilation; solfångare; koldioxidstyrning; solceller; vindkraftverk;

  Sammanfattning : This rapport contains an examination of the energy consumption of a kindergarten, which areas that have the largest impact on the energy consumption and what can be done to reduce those areas in ways that are relatively easy and profitable. It is also analyzed if it is possible to reduce the energy consumption from today’s consumption to a consumption that fulfils the demands placed on low energy houses by FEBY. LÄS MER