Sökning: "Evelina Cecilia"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Evelina Cecilia.

 1. 1. Vad är ett riktigt arbete? -En kvantitativ undersökning som förklarar inställningen till vad som bör inkluderas i definitionen av ett riktigt arbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Landin; Evelina Ledin; [2021]
  Nyckelord :Precariat; “real job”; job; work; labor; generations; value of work;

  Sammanfattning : With an increased globalization and flexibility of the labor market, the views and values of work have changed. The purpose of this study is to examine attitudes towards what defines a real job, based on parameters such as generational affiliation, level of education and form of employment. LÄS MER

 2. 2. Idrottstjejen med guldtårarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Oscarsson; Evelina Segerqvist; Helena Kaloudi Isaksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Genusstereotyper; genus; genusroller; sport; atlet; stereotyper; manliga och kvinnliga stereotyper; Vinter-OS 2018; medier; gestaltning; journalistik; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter; Gender stereotypes; gender; gender roles; sport; athlete; stereotypes; male and female stereotypes; Winter Olympics 2018; media; framing; journalism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the occurrence of gender stereotypes in the Swedish online news reporting of the 2018 Winter Olympics. The aim is to find out to what extent the Swedish media uses stereotypical attributes and contexts in the portrayal of athletes through a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Huvudet bland molnen eller fötterna på jorden? - En studie om användares säkerhetsmedvetenhet gällande molnlagring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cecilia Nilsson; Evelina Larzon; [2018]
  Nyckelord :cloud computing; molnlagring; informationssäkerhet; dataintrång; säkerhetsmedvetenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med molnlagring kommer många fördelar såsom möjligheten till back-up och att användaren kan komma åt sina filer oberoende av plats. Det finns även flertalet säkerhetsrisker med molnlagringstjänster vilket kan äventyra informationssäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Self-management i relation till äldre personer som lever med kronisk sjukdom - en begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Blom; Evelina Fossheimer Stillfors; [2018]
  Nyckelord :Chronic disease; elderly; self-management; Kronisk sjukdom; self-management; äldre personer;

  Sammanfattning : Previous research indicates that elderly people want to be independent and have the opportunity to stay in their own homes for as long as possible despite chronic disease. The district nurse can, by promoting the persons ability to self-management, create conditions for the elderly to be able to live at home. LÄS MER

 5. 5. ANSTÄLLNINGSBARHET : En kvalitativ studie om lokala arbetsgivares rekryterings- och urvalsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Nyberg; Cecilia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsutveckling; Anställningsformer; Rekryteringsprocess; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur lokala arbetsgivares rekryteringsprocesser är utformade i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet var att ta del av vilka kompetenser som gör en arbetssökande anställningsbar och hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta med detta. LÄS MER