Sökning: "Evelina Ekenros"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Ekenros.

  1. 1. Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Evelina Ekenros; Elin Fohlin; [2021]
    Nyckelord :Förskola; läroplan; relation; samverkan; socioekologisk utvecklingsteori; sociokulturellt perspektiv; tillitsfull; yrkeskompetens;

    Sammanfattning : En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. LÄS MER