Sökning: "Evelina Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Evelina Håkansson.

 1. 1. Så löser vi vardagen - Vardagsstrategier hos föräldrar som har barn inom autismspektrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Evelina Håkansson; Moa Wallenius; [2020-05-07]
  Nyckelord :Occupational therapy; Parents with autistic children; strategies; interventions; Qualitative Study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder till barn med autism var det vanligt att oväntade situationer dök upp vilket gjorde att föräldrarna får bygga ett liv av rutiner och strategier för att hantera vardagen. Under autismspektrumtillstånd ingår autistiskt syndrom, högfungerande autism och atypisk autism. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med endometrios upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sanna Björklund; Evelina Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Physiotherapy; Experiences; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Fysioterapi rekommenderas som alternativ behandling eftersom det kan ha en smärtlindrande effekt och höja kvinnornas livskvalité. I litteraturen framkommer inte hur kvinnor med endometrios upplever den fysioterapeutiska behandlingen som helhet. LÄS MER

 3. 3. Rädsla för fall hos äldre - konsekvenser och arbetsterapeutiska åtgärder. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Evelina Håkansson; Quenie Serrano Nilsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha möjlighet att få bo kvar hemma är för äldre personer mycket viktigt. Hemmet har en central betydelse hos var och en, där personen kan känna sig trygg. Men hemmet kan vara förenat med miljörisker som ökar risken för fall. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av negation i bisats En jämförelse mellan barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Evelina Forsberg Svensson; [2008]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Negationens placering i bisats är en komplex satsstruktur som tillägnas sent i svenska språket. Komplexa grammatiska strukturer är ett sårbart område för barn med språkstörning. I studien undersöks om eftersägningsmeningar med negation i bisats kan identifiera språkstörning hos svenska barn i 5- respektive l 0-årsåldern. LÄS MER

 5. 5. Se det osynliga barnet - vad kan göras för de tysta och blyga barnen i skolan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Håkansson; Martina Nilsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att uppmärksamma de tysta och blyga barnens svåra situation. I detta arbete belyses bland annat barnens skolmiljö, hemmiljö samt föräldrarnas och lärarnas roll. Två andra viktiga delar som också tas upp är gruppens betydelse och vikten av att känna sig trygg och att ha ett bra självförtroende. LÄS MER