Sökning: "Evelina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Evelina Johansson.

 1. 1. Befrielsegrunderna för skattetillägg - En undersökning av de olika befrielsegrunderna för skattetillägg med särskilt fokus på en "svår fråga" och proportionalitetsbedömningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Johansson; [2020-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar befrielsegrunderna till skattetillägg. I 51 kap. 1 § skatteförfarandelagen nämns de befrielsegrunder som särskilt skall beaktas i bedömningen om befrielse skall medges. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad logopedisk intervention vid nedsatt hörförståelse hos personer med afasi : Ett systematiskt kunskapsunderlag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Evelina Lindberg; Victoria Skoghag; [2020]
  Nyckelord :speech and language therapy; speech and language pathology; treatment; aphasia; auditory comprehension; speech perception; logopedi; behandling; afasi; hörförståelse;

  Sammanfattning : Among Swedish speech and language pathologists there is a need for extended knowledge of existing treatment methods for aphasia. Currently, there is an ongoing process to develop clinical guidelines for aphasia rehabilitation. LÄS MER

 3. 3. Inskolningsmetodernas trygghetsskapande funktion i förskolan : En kvalitativ studie om förskolepersonals arbete med att möjliggöra för barns anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Wedin; Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :anknytning; inskolning; trygghetsskapande; relationer;

  Sammanfattning : Studien undersöker inskolningsmetodernas trygghetsskapande funktion i förskolan och hur förskolepersonal beskriver deras arbete med att möjliggöra för barnet att knyta an till en kompletterande anknytningsperson i förskolan, ur ett ­­­anknytnings­­teoretiskt­ pers­pektiv. Studiens data samlades in genom åtta kvalitativa intervjuer med verksam­ förskolepersonal inom tre olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Då anklagar man icke-ortopeder för att vara dåliga ortopeder" : En studie om digital informationsöverföring inom sjukvården

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Johansson; Kristina Pålsson; [2020]
  Nyckelord :information transfer; digital information chain; knowledge transfer; health care; referral process; communication; representation; secondary care; informationsöverföring; digital informationskedja; kunskapsöverföring; sjukvård; remissförfarande; kommunikation; representation; specialistsjukvård;

  Sammanfattning : Business processes that are maintained in, and through, digital information chains are a widespread phenomenon in society. In these chains, several actors are active both in the production and transfer of information, where each actor is dependent on another actor's effective transmission to be able to perform his job. LÄS MER

 5. 5. Allt försvann med min sjukdom : Hur sexualiteten påverkas av Multipel skleros: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Johansson; Lina Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Multipel skleros; sexuell hälsa; patientperspektiv; KASAM.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att utforska sexualiteten hos patienter med multipel skleros ur ett patientperspektiv. Metod: En litteraturstudie där artiklarna söktes fram ur databaserna CINAHL och PsycInfo. Sökningarna resulterade i fem kvantitativa och tre kvalitativa artiklar. LÄS MER