Sökning: "Evelina Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Evelina Karlsson.

 1. 1. Rörelserädsla, tidigare fysisk aktivitetsnivå och bröstsnittsmärtans samband med fysisk aktivitet hos inneliggande hjärtopererade patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Ida Kronqvist; Evelina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sternotomy; physical activity; kinesiophobia; post-sternotomy pain; Sternotomi; fysisk aktivitet; rörelserädsla; bröstsnittsmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförs ungefär 700 hjärtoperationer varje år. Efter en hjärtoperation är det av stor vikt att patienterna är fysiskt aktiva för att minska risken för postoperativa komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagarens rätt eller företagets frihet? Om privata arbetsgivares utrymme att förbjuda bärandet av synliga religiösa symboler på arbetsplatsen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Karlsson; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skydd mot diskriminering på grund av religion i arbetslivet är ett harmoniserat område inom EU. Yrkeskrav är ett undantag inom diskrimineringslagstiftningen som innebär att särbehandling är tillåten när den grundar sig i för tjänsten viktiga och objektiva krav. Det kan omfatta vad den anställda får ha på sig när hon utför arbetet. LÄS MER

 3. 3. Är teknetium-99m DMSA-scintigrafi på barn 0-2 år berättigad vid utredning av njurparenkymskador efter pyelonefrit? : Parenkymskador och komplikationsrisker i förhållande till cancerrisk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Jessica Kjellström; Karlsson Evelina; [2018]
  Nyckelord :UVI; lethal cancer; kidney damage; UVI; letal cancer; njurskador;

  Sammanfattning : Pyelonefrit är en inflammation i njurarna och undersökningen som främst används vid utredning är dimerkaptosuccinat (DMSA)-scintigrafi. Pyelonefrit drabbar framförallt barn och risk finns för njurparenkymskador. Syftet med studien var att utreda om DMSA-scintigrafi efter pyelonefrit hos barn är berättigad. LÄS MER

 4. 4. Barnmorksors kunskap och attityder om depression under och efter graviditet - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Evelina Karlsson; Marzia Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för att en kvinna ska drabbas av antenatal depression är 20 % och för postpartumdepression är 8-15%. Det vanligaste instrumentet som används för att screena för depression under och efter graviditet är Edinburgh Postnatal Depression Scale. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barns kommunikationsresurser för att bli delaktiga i pedagoginitierade samlingsaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Evelina Mattsson Karlsson; Linda Olsson John; [2018]
  Nyckelord :Communication resources; multilingual children; multimodality; participation; preschool.; Barns delaktighet; deltagande; flerspråkighet; kommunikationsresurser; förskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring vilka kommunikationsresurser flerspråkiga barn använder sig av för att bli delaktiga i pedagoginitierade samlingsaktiviteter. Samt att synliggöra vilka av dessa kommunikationsresurser som uppmärksammas av förskollärare för att skapa möjligheter för att flerspråkiga barn ska bli delaktiga i pedagoginitierade samlingsaktiviteter. LÄS MER