Sökning: "Evelina Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Evelina Magnusson.

 1. 1. "I'm Going Away Now" : Posthumanism and the End of the Anthropocene in Margaret Atwood's Oryx and Crake

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Evelina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; Anthropocene; Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; antropocen;

  Sammanfattning : This essay explores the themes of posthumanism and the Anthropocene in Margaret Atwood’s novel Oryx and Crake. It analyses how the novel describes humanity’s effects on the earth in the novel and its human and non-human inhabitants, during the geological era that is called the Anthropocene. LÄS MER

 2. 2. PET-bottles: From waste to resource

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelina Magnusson; Mattias Klang; Moa Westlund; [2019]
  Nyckelord :Construction; product development; PET; roof. recycling; Konstruktion; produktutveckling; PET; tak; återvinning.;

  Sammanfattning : One of the biggest problems in Guatemala is the handling of plastic waste. Many of the watercourses and rivers in Guatemala are filled with plastic bottles which has a negative impact on both nature and the country’s inhabitants. At the same time, Guatemala is dealing with the problem of segregation between rich and poor. LÄS MER

 3. 3. Vägen runt LAS Om begreppet provocerad uppsägning och behovet av lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Magnusson; [2014]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; provocerad uppsägning; LAS; anställningsskydd; uppsägning; fingerad arbetsbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This work discusses and investigates the concept provoked dismissal and its use in Swedish law. The essay has been limited to only discuss the Swedish law since there are no EU rules corresponding to those found in the Swedish Employment Protection Act. LÄS MER

 4. 4. Managers´ and Employees´ Perceptions on Retention Processes : A Case Study of 3 Swedish Companies

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jessica Magnusson; Evelina Holmroos; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Snabba cash - En kritisk granskning av snabblån.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Magnusson; [2013]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; civilrätt; SMSlån; snabblån; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kritisk granskning av snabblån och den reglering som finns på detta område. Snabblån är en förhållandevis ny företeelse i Sverige, de första företagen kom 2006. Efter detta följde en explosionsartad ökning av antalet företag, som erbjöd en liten kredit med mycket kort löptid. LÄS MER