Sökning: "Evelina Marmander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Marmander.

  1. 1. Mitt hem är min borg

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Evelina Marmander; [2019]
    Nyckelord :Husligt anställd; avtalsförhållande; arbetsmiljö; diskriminering; sexuella trakasserier; egenföretagare; arbetsmiljöansvar; hushållsarbete; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In several of the EU member states, an increase in household employees is seen as a result of societal and demographic changes . Sweden has also seen an increased number of individuals in this trade. LÄS MER