Sökning: "Evelina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Evelina Nilsson.

 1. 1. Digital förändring i förhållande till kommunikation : En fallstudie om en digital transformation i en kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Evelina Nilsson; Hannah Brandt; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; kommunikation; förändring; informationslogistik;

  Sammanfattning : Vi befinner oss mitt i utvecklingen mot ett digitalt samhälle med nya kommunikationssätt, ny teknik och nya möjligheter. Digitalisering är inte längre enbart en IT-fråga utan handlar om kommunikation, utveckling och förändring. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens roll i förskolan : Högläsningens plats och hur den prioriteras i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Evelina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; Högläsningens prioritet och Förskollärare i förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how reading aloud is prioritized and practiced in preschool. The study was conducted through qualitative interviews with three preschool teachers on three different preschools. The study has given a broader insight into how preschool today use reading aloud as a tool. LÄS MER

 3. 3. Robotic Process Automation i praktiken : En studie om följder av automatiserade processer i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nilsson-Böös; Lena Wikman; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; automation; efficiency; value creation; role changes.; Robotic Process Automation; RPA; automatisering; effektivisering; värdeskapande; yrkesrollförändring.;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är ett mjukvaruverktyg som möjliggör automatisering av processer som annars skulle utföras av en människa. Studiens syfte är att undersöka vilka följderna kan vara av att automatisera processer med RPA i organisationer. LÄS MER

 4. 4. Din resa börjar här : En kvalitativ studie om varumärken och dess kommunikation inom resebranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emily Gustafsson; Evelina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Brand; market communications; service; travel arrangers; digitalization; Varumärke; marknadskommunikation; service; researrangör; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är, med fokus på researrangörer, att finna och analysera vad som karaktäriserar varumärken. Vidare är avsikten att klarlägga researrangörers kommunikation till konsumenter. LÄS MER

 5. 5. “Det känns så naturligt, man vill ha med alla på banan.” : En kvalitativ studie om lärares arbete med metoden textsamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Nilsson; Nathalie Rohdén; [2019]
  Nyckelord :Svenska; Läsförståelse; Textsamtal;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en förmåga som ligger till grund för flera ämnen i skolan. Forskning visar att lärare tror att när elever kan läsa har de läsförståelse, men så är inte fallet. Denna kvalitativa studie har en svenska kontext som vill belysa hur metoden textsamtal möjliggör för elever att utveckla sin läsförståelse. LÄS MER