Sökning: "Evelina Nolenstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Nolenstam.

  1. 1. "Att ta den enkla vägen" : Sjuksköterskans arbete för patienter drabbade av malnutrition

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Linnéa Shaw Seger; Evelina Nolenstam; [2020]
    Nyckelord :Environment; malnutrition; nursing measures; nutrition; suffering; Miljö; undernäring; omvårdnadsåtgärder; nutrition; lidande;

    Sammanfattning : Background: Essential nutrients are important to maintain a good nutritional status and prevent the development of malnutrition. Malnutrition is a condition of disease that causes a deficiency or imbalance of nutrients in the body. A common symptom is weight loss and a consequence is increased mortality. LÄS MER