Sökning: "Evelina Odinge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Odinge.

  1. 1. Sökes: kvalificerade säsongsanställda : betydelsen av rekrytering och motivation av säsongsanställda i turismföretag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Elisabet Bjelkfors; Evelina Odinge; [2009]
    Nyckelord :Turismbranschen; Säsongsanställda; Human Resource Management; Rekrytering; Utbildning; Empowerment; Ledarskap; Motivation;

    Sammanfattning : I alla turismföretag har de anställda en av de viktigaste rollerna i verksamheten. Den produkt som turismföretag säljer skapas i möten mellan gäster och en eller flera anställda. I de mötena skapas inte bara produkten utan det är också då som gästerna värderar produkten och företaget. LÄS MER