Sökning: "Evelina Rönnbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Rönnbäck.

  1. 1. Våldsamma män och vackra flickor : En diskursiv textanalys av gestaltningen av flickor och pojkar, män och kvinnor i läromedel

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Evelina Martinsson; Frida Rönnbäck; [2015]
    Nyckelord :Genus; genuskontrakt; läromedel; jämställdhet; Nikolajevas motsatsschema;

    Sammanfattning : .... LÄS MER