Sökning: "Evelina Samuelsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Evelina Samuelsson.

 1. 1. Greenhouse Climate Optimization using Weather Forecasts and Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Victoria Sedig; Evelina Samuelsson; Nils Gumaelius; Andrea Lindgren; [2019]
  Nyckelord :machinelearning; predictions;

  Sammanfattning : It is difficult for a small scaled local farmer to support him- or herself. In this investigation a program was devloped to help the small scaled farmer Janne from Sala to keep an energy efficient greenhouse. The program applied machine learning to make predictions of future temperatures in the greenhouse. LÄS MER

 2. 2. "Fullärd, det blir man ju inte, det är något nytt varje dag." : En kvalitativ studie om individers upplevelser av tekniska förändringar i organisationer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Evelina Larsson; Linnéa Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :Organisationsförändring; socioteknik; socialt stöd; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en kvalitativ undersökning om individers upplevelser av tekniska förändringar. Studien har gjorts på vitvaruföretaget Richardson’s Kyl och Frys AB i Karlstad. De genomgick hösten 2013 en teknisk förändring i form av att ett nytt tekniskt system, ett affärssystem, infördes. LÄS MER

 3. 3. Facebook in the Banking Industry : A Case Study in SEB, Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Dzenana Halilovic; Evelina Samuelsson; Louice Jonson; [2011]
  Nyckelord :Relationship marketing; social media; Facebook; SEB; communication; loyalty; customer satisfaction; long term relations;

  Sammanfattning : The technological progress the world is experiencing has also changed the way banking is done in Sweden today. One tough challenge for the banking industry is the moderately homogenous products and services they offer, which make banking particularly exposed and sensitive to customers and their switching behaviour. LÄS MER

 4. 4. Gemenskap & tillit - Om samhällsformens påverkan på en arbetsgrupp vid en extraordinär händelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Evelina Samuelsson; Jenny Lindahl; [2008]
  Nyckelord :Arbetsgrupp; Tillit; Samhälle; Gemeinschaft; Gesellschaft;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en liten arbetsgrupp på nio individer, belägen på en liten ort, påverkas av en arbetskamrats plötsliga avhopp till följd av en oegentlig handling. Fallet undersöks genom att utröna om, och i så fall hur, det lilla samhället sett genom begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft har haft någon betydelse för arbetsgruppens reaktioner och handlingar efter gruppmedlemmens avhopp. LÄS MER