Sökning: "Evelina Stjerndorff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Stjerndorff.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av omvårdnad efter att ha blivit utsatta för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Alexander Johansson; Evelina Stjerndorff; [2019]
    Nyckelord :women; nursing; violence in close relationship; healthcare professionals; experiences; kvinnor; omvårdnad; våld i nära relationer; vårdpersonal; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och skapar ett lidande hos de utsatta på flera plan och dessa kvinnor är i särskilt behov av stöd. Vårdpersonal har en viktig roll i att möta dessa kvinnor, där hela människan måste tas i beaktande. LÄS MER