Sökning: "Evelina Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Evelina Svensson.

 1. 1. Sexuell samvaro efter hjärtinfarkt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linda Hagman; Evelina Svensson; Ida Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The effect of influencer marketing in dense content on brands on Instagram

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Evelina Johansson; Frida Svensson; [2018]
  Nyckelord :Dense Content; Online Branding; Influencer Marketing; Instagram;

  Sammanfattning : Due to digitalization, marketing has shifted from traditional media into being common on the internet today. Dense content marketing is argued to be the strategy which is the most suitable for today’s online-society. LÄS MER

 3. 3. ”Visst, du kan råka klippa dig i fingret…” - en studie om viktiga aspekter i förskolans fysiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Svensson; Evelina Rimpeläinen; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; fysisk inomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien handlar om förskolans fysiska inomhusmiljö och hur den samspelar med barns lek, lärande och välbefinnande. Studien lyfter viktiga aspekter i den fysiska inomhusmiljön, så som tydlighet i miljön, tillgänglighet av miljö och material samt pedagogers placering i miljön. LÄS MER

 4. 4. "Det ska ju vara något positivt att kunna flera språk!" : En studie om förskollärares upplevelser av flerspråkiga barns inflytande i förskolans miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Evelina Svensson; Linnéa Löfgren Helge; Nikita Österberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Flerspråkighet; Modersmål; Inflytande; Miljö; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare har av flerspråkiga barns inflytande i förskolans miljöer. I studien undersöktes hur förskollärares upplevelser och erfarenheter ligger till grund flerspråkiga barns möjligheter till inflytande, och om deras modersmål tas tillvara på i de miljöer de vistas i. LÄS MER

 5. 5. Conflicting interests in natural resource management : - A case study on mining in northern Sweden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Evelina Svensson; [2017]
  Nyckelord :mining; natural resource management; sustainability; resource curse; extractivism; Sweden;

  Sammanfattning : Sweden is the leading mining country in Europe and the Swedish government intends to retain this position by fostering innovation, investments and cooperation. However, mining is an extractive industry with massive consequences on the surrounding environment and the people living there. LÄS MER