Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Att leva med multipel skleros - En utmanande vardag : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Evelina Vannestål; Caroline Brobäck; [2018]
    Nyckelord :Multiple sclerosis; Experiences; Daily life; Multipel skleros; upplevelse; dagligt liv;

    Sammanfattning : Sjukdomen multipel skleros (MS) har en stor påverkan på personens dagliga liv. Sjukdomen påverkar såväl familjelivet och aktiviteter som arbetsförmågan hos dessa personer.  Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med MS. LÄS MER