Sökning: "Evelina Wennström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Evelina Wennström.

 1. 1. Barns hantering av en förälders cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nelly Levine; Evelina Wennström; [2018]
  Nyckelord :Barn; förälder; cancer och hantering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn upplever att de inte får tillräckligt med stöd när deras förälder blir sjuk i cancer och att de ofta hamnar i skuggan av förälderns sjukdom. Det finns en generell kunskapsbrist om hur barn hanterar situationen som anhörig och både sjukvårdspersonal och föräldrar upplever att de har svårt att bemöta barnens behov. LÄS MER

 2. 2. Zlatan, en kostnad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Evelina Jönsson; Hanna Larsson; Malin Wennström; [2008]
  Nyckelord :HRA; Immateriell tillgång; Redovisning av fotbollsspelare; Rättvisande bild; Personalredovining; Personal i balansräkningen;

  Sammanfattning : Idag är personalen en allt viktigare tillgång för de flesta företag. I dessa företag finns ofta dolda tillgångar, i form av personal, som inte får synas i balansräkningen. LÄS MER