Sökning: "Eveline Engström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eveline Engström.

 1. 1. Effekten av fysisk träning på balansfunktion hos äldre på vård- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eveline Engström; Gunilla Clavey; [2022-02-14]
  Nyckelord :Äldre; vård- och omsorgsboende; balans;

  Sammanfattning : Äldre på vård- och omsorgsboende bör träna enligt rekommendationer, men det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för hur träning kan påverka balansfunktionen. Det behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet för att undersöka vikten av fysioterapeutisk ledd träning som utmanar äldre på ett säkert sätt och som kan visa en effekt på balansfunktionen. LÄS MER

 2. 2. Fritidsbanken : En kvalitativ studie om hur unga låntagare upplever verksamheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Eveline Engström; [2017]
  Nyckelord :Fritidsbanken; physical activity; health promotion; spontaneous sports; Fritidsbanken; fysisk aktivitet; hälsofrämjande arbete; spontanidrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Drop-in idrotten i Karlstad : En kvalitativ studie om dess upplevda klimat och betydelse

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Eveline Engström; Felicia Provender Jonasson; [2015]
  Nyckelord :Drop-in sports; Drop-in idrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER