Sökning: "Evelinn Idenfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelinn Idenfors.

  1. 1. Customer value in a B2B setting : An analysis of potential target markets for the rehabilitation company Svenska-Re

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Evelinn Idenfors; Jennie Kjellin; [2012]
    Nyckelord :Customer value; marketing; occupational health care; CVA; target marketing;

    Sammanfattning : This study aims to investigate potential B2B customer segments in Umeå concerning company-wellness and rehabilitation services. We will investigate the market, identify a prospect target market and evaluate this target market on commission from Svenska-Re. LÄS MER