Sökning: "Evelyn Jensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelyn Jensen.

  1. 1. Performance analysis of the Swedish Pension Fund Market using CAPM

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Emelie Westbom; Evelyn Seteánszki; Sahanna Harish; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The Capital Asset Pricing Model (CAPM) is frequently used in the world of finance to predict the price of various securities. In this thesis, the model will be examined on the Swedish pension fund market to evaluate three main questions. LÄS MER