Sökning: "Event Platform"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Event Platform.

 1. 1. Twitter som nyhetskälla - En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsurvalet på Twitter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andres Kriisa; Amanda Pettersson; Annie Åberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :Nyhetsurval; Twitter-agenda; Nyhetsfaktorer.; News selection; Twitter agenda; News factors.;

  Sammanfattning : The purpose of this quantitative study is to investigate if the news selection in established media and the social media platform Twitter differs from each other. Since more people than ever consume news on social media it’s relevant to study the eventual similarities and differences between the different platforms. LÄS MER

 2. 2. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER

 3. 3. The nature of the European actorness regarding the refugee strategy in Uganda and Ethiopia - A descriptive comparative case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amandine Bärring; [2020]
  Nyckelord :European actorness; EU refugee strategy; EU-Third Countries partnerships; Eastern African region; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Previous conclusions in the literature established a decline of the European actorness on a global scale. This article addresses the pertinence of the actorness theory on a regional level based on a comparative descriptive study of bilateral EU-Third countries partnerships in Ethiopia and Uganda. LÄS MER

 4. 4. Creating a virtual reality training platform for rescue leaders

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Viktor Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's education for the Swedish rescue leaders exercises that uses photos from previous rescue missions are often used. These photos are being presented to the students and they are supposed to come up with a plan of actions based on the situation at the scene of the photos. LÄS MER

 5. 5. Autonomous and Accurate Landing of an Unmanned Aerial Vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Louise Tylstedt; Simon Ågren; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent years, advancements in mobile technology have enabled the development of quadcopters and unmanned aerial vehicles (UAV) to the point where their size and maneuverability enable indoor flight. In such GPS-denied environments, accurate positioning is a challenge which poses difficulties during flight, navigation and landing. LÄS MER