Sökning: "Eventstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet Eventstudie.

 1. 1. Har Svanenmärkningen någon effekt på fonders avkastning? : En eventstudie som undersöker huruvida Svanenmärkningen leder till förändringar i avkastning för fonder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Johannessen; Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkta fonder; eventstudie; marknadsmodellen; hållbara investeringar; hållbara fonder;

  Sammanfattning : Allt fler väljer att investera och spara långsiktigt i hållbara fonder. Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att undersöka hur Svanenmärkningen påverkar fonders avkastning. LÄS MER

 2. 2. Marknadens reaktion vid vinstvarningar : Har informationsinnehåll och företagsstorlek effekt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Fredrik Larshamre Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Vinstvarning; avvikelseavkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den svenska kapitalmarknadens reaktion vid vinstvarningar samt huruvida det kan observeras en skillnad baserat på informationsinnehåll i vinstvarningar och företagsstorlek. Urvalet består av 143 observerade vinstvarningar som utfärdats av svenska börsnoterade bolag under 2013–2019. LÄS MER

 3. 3. Aktieåterköp och könsfördelning i styrelser : En studie av den kortsiktiga avkastningen efter annonseringen av ett aktieåterköp i svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Strömbäck; Erik Vågstedt; [2020]
  Nyckelord :Avvikelseavkastning; market timing; aktieåterköp; agentkostnader; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass;

  Sammanfattning : Frågor kring könsfördelningen i bolagsstyrelser har i Sverige under senare tid uppmärksammats allt mer. Forskningen kring kvinnliga styrelseledamöters påverkan på olika företagsbeslut är gedigen, men på den svenska marknaden är den inte lika täckande. LÄS MER

 4. 4. Onormal avkastning i samband med nyemission : - Aktiestrukturens påverkan vid nyemission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Fors Lundberg; Axel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nyemission; Aktiestruktur; Onormal avkastning; Eventstudie; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår en onormal avkastning i samband med nyemission för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt hur aktiestrukturen påverkar den onormala avkastningen. Studien genomförs med hjälp av en eventstudie och signifikans testas genom ett T-test samt en multipel regressionsanalys. LÄS MER

 5. 5. Emittering av Gröna Obligationer för Börsnoterade Nordiska Bolag : - En eventstudie om aktieavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Aste; Hugo Åström; [2020]
  Nyckelord :Obligation; Grön obligation; Abnormal; Avkastning; Eventstudie; Norden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER