Sökning: "Eventstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet Eventstudie.

 1. 1. Ex-dagseffekten i Sverige år 1961-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Stävegård; Louise Engström; [2019]
  Nyckelord :ex-dag; ex-dagseffekten; prisfallskvot; aktieomsättning; aktiemarknad;

  Sammanfattning : När ett företag ger utdelning till sina aktieägare bör priset på en aktie sjunka med ett värde motsvarande utdelningsbeloppet, givet att marknaden är effektiv. Tidigare studier har visat att så inte är fallet i realiteten, en effekt som kallas ex-dagseffekten. Denna uppsats undersöker ex-dagseffektens förekomst i Sverige över tid. LÄS MER

 2. 2. The Signaling Effect of Insider Trading on the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Rosensand; Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Insider trading; signaling effect; event study; abnormal returns; Swedish stock market; Insynshandel; signaleringseffekt; eventstudie; abnorm avkastning; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : This paper investigates the signaling effect of insider trading by analyzing the market reaction to 147 insider transactions executed within the period 2014-2016 on the Stockholm Stock Exchange. We present three major findings. LÄS MER

 3. 3. Ger puck och boll börsen mer än noll? : - en kvantitativ studie av sportevent i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Littzell; Johannes Kivijärvi; [2019]
  Nyckelord :Marknadssentiment; Sportmatcher; Behavioral finance; Marknadspsykologi; Beteendeekonomi; Eventstudie; OMX; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om svenska investerares sentiment påverkas av resultatet i mästerskapsmatcher spelade av herrlandslagen i ishockey och fotboll. Genom att utföra en eventstudie under perioden 1988 till 2018 där den abnorma avkastningen på den svenska börsen observeras efter att en match spelats går det att se hur Sveriges aktiemarknad reagerar på olika resultat. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill – dåliga nyheter för aktieägare? –En kvantitativ eventstudie om marknadsreaktionen vid nedskrivning av goodwill bland svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Dahalqvist; Rebecka Johansson; [2018-08-23]
  Nyckelord :Nedskrivning; goodwill; marknadsreaktion; IAS 36; tillkännagivande; IFRS 3;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2005 infördes ett nytt redovisningssystem för alla publiceradekoncerner i Europa, nämligen IASBs principbaserade normer IFRS. I samband med dettaförändrades bland annat sättet på vilket de berörda företagen hanterar sin goodwill. LÄS MER

 5. 5. Värderelevansen av IFRS 15 –Intäkter från avtal med kunder –En eventstudie om den svenska aktiemarknadens reaktion på den nya intäktstandarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Andreas Strömqvist; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how the Swedish stock market reacts to adjustments in accounting forrevenues following the new revenue standard, IFRS 15. Due to prior financial scandalsregarding revenues, criticism and discussions of the earlier revenue standard, as well ascompanies changing their way of doing business, a need for a new regulation was developed. LÄS MER