Sökning: "Evert Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Evert Svensson.

 1. 1. 20 år av samarbete i Arktis

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ola Hjalmarsson; Fredrik Svensson-Rosell; [2012]
  Nyckelord :Måluppfyllelsemodellen; Mellanstatligt samarbete; Utvärdering; Arktiska Rådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien är en analys av det arktiska samarbetets effektivitet i form av det Arktiska Rådet med dess arbetsgrupper. Det mellanstatliga samarbetets effektivitet undersöks efter i vilken utsträckning medlemsländerna i det Arktiska Rådet har uppfyllt de fem mål som fastställdes i samarbetets tidiga styrdokument, Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS). LÄS MER

 2. 2. Psykiatrireformen - från intention till verklighet? : En analys av psykiatrireformens måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper Kristianson; Johannes Svensson; [2005]
  Nyckelord :Political science; Statsvetenskap; Lss; psykiatrireformen; huvudmannaskap; finansiering; reglering;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to examine if the Swedish government’s intentions regarding to the mental health care reform, have been fulfilled. We have classified the intentions into three categories, regulation, financing and responsibility for organizing the policy. The intentions have then been compared with the results of the reform. LÄS MER