Sökning: "Evertiles"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Evertiles.

  1. 1. Evertiles : All you need is tiles!

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Dan Sjödahl; Liselotte Heimdahl; Olle Lundahl; Tobias Oldegren; [2008]
    Nyckelord :Spel; Flash; Flash-spel; Webspel; Evertiles; BTH; Blekinge Tekniska Högskola; Digitala Spel; Game; Flash; Flash-game; Webgame; Evertiles; BTH; Blekinge Institute of Technology; Digital Games;

    Sammanfattning : Evertiles är ett spel producerat av Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren och Dan Sjödahl. Vårt mål med spelet var att vi ville göra ett onlinespel centrerat kring att spelaren skulle samla på saker och att spelare skulle mäta sina prestationer mot varandra för att se vem som är bäst. LÄS MER