Sökning: "Everyday technology"

Visar resultat 1 - 5 av 883 uppsatser innehållade orden Everyday technology.

 1. 1. Speculating How Things May Encourage Physical Activity at Home

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Vera Boateng; [2022]
  Nyckelord :domestic Internet of Things; smart objects; speculative design; physical activity; motivation; domesticating technology;

  Sammanfattning : Physical inactivity has increased significantly over the past years, andthe advancement of technology has contributed to it. Paradoxically,domestic IoT shapes human behavior through human interaction. LÄS MER

 2. 2. An evaluation of Language Integrated Queries (LINQ)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accessing data in databases is an everyday operation that has to function with high performance. The use of Structured Query Language has for a long time been the default way of retrieving and modifying data. Another common approach is through the use of an Object-Relational Mapper. LÄS MER

 3. 3. Oförutsedda händelsers påverkan på företags leveranskedjor : inom B2B marknaden

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Brunngård; Li Freidlitz; Lydia Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :SCRM; Covid-19; oförutsedda händelser; leveranser; flexibilitet; container och leveranskedja;

  Sammanfattning : När Covid-19 pandemin drabbade samhället skedde det en omställning såväl nationellt som internationellt. Vardagen som alla varit vana vid var inte längre densamma, men, även världshandeln blev påverkad. Oförutsedda händelser som detta sker när man minst anar det och man kan inte förutse vad konsekvenserna av dem kommer bli. LÄS MER

 4. 4. Ökad livskvalitet hos fysiskt funktionsnedsatta individer : Faktorer att beakta vid utveckling av välfärdsteknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jimi De Binder; [2022]
  Nyckelord :Welfare technology; development; design; quality of life; design; critical success factors; disability; Välfärdsteknologi; utveckling; utforming; livskvalitet; design; kritiska framgångsfaktorer; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to support physically disabled people in everyday life by examining which factors contribute and should be taken into account in the development of welfare technology products. Therefore, three research questions have been created that aim to identify human, technical and critical success factors. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av en pandemi… : Har distansarbete kopplat till pandemin skapat mer “worklife balance” eller har det resulterat i ett mer gränslöst arbete? - En kvantitativ studie ur ett medarbetarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nicklasson; Emelie Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; arbetsvetenskap; ledarskap; worklife balance; arbetsmiljö; distansarbete;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how employees have experienced telework during covid 19. All people around the world were affected and still are today in different ways of the largest virus infection to date in modern times where healthcare was one of the activities most heavily burdened. LÄS MER