Sökning: "Evolutionär Algoritm"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Evolutionär Algoritm.

 1. 1. A comparison of differential evolution and a genetic algorithm applied to the longest path problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Hamilton; Jacob Nyman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genetic algorithms and differential evolution are two well-established types of generic algorithms that can be applied to a great numberof optimization problems. Both are subgroups of evolutionary algorithms that are inspired by nature, with many practical implementations in for instance research and the industry. LÄS MER

 2. 2. Evolutionär Algoritm för vägplanering i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Larsson; [2017]
  Nyckelord :evolutionär; algoritm; genetisk; vägplanering; datorspel; A*; robot;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om en Evolutionär Algoritm (EA) kan användas fördelaktigt för vägplanering i datorspel genom att utvärdera den mot industristandarden A*. Den valda algoritmen är utvecklad med syftet att planera vägar för robotar. Ett område som anses snarlikt till vägplanering för virtuella karaktärer i datorspel. LÄS MER

 3. 3. A performance study of anevolutionary algorithm for twopoint stock forecasting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fredrik Hyyrynen; Marcus Lignercrona; [2017]
  Nyckelord :Stock; Forecasting; Evolutionary; Algorithm;

  Sammanfattning : This study was conducted to conclude whether or not it was possible to accurately predict stock behavior by analyzing general patterns in historical stock data. This was done by creating an evolutionary algorithm that learned and weighted possible outcomes by studying the behaviour of the Nasdaq stock market between 2000 and 2016 and using the result from the training to make predictions. LÄS MER

 4. 4. Tillämpbarheten av Learning Backtracking Search Optimization Algoritmen vid Lösning av Sudoku-problemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Sävhammar; [2017]
  Nyckelord :Evolutionary Algorithm; Sudoku; Optimization Problems; Evolutionär Algoritm; Sudoku; Optimeringsproblem;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker egenskaper hos en algoritm som är baserad på Learning Backtracking Search Optimization Algorithm (LBSA) som introducerades av Chen et. al. (2017). LÄS MER

 5. 5. Building Evolutionary Clustering Algorithms on Spark

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Xinye Fu; [2017]
  Nyckelord :Evolutionary clustering; Spark; Survey; Data-intensive computing; Evolutionär clustering; Spark; Undersökning; Datintensiv databehandling;

  Sammanfattning : Evolutionary clustering (EC) is a kind of clustering algorithm to handle the noise of time-evolved data. It can track the truth drift of clustering across time by considering history. LÄS MER