Sökning: "Evolutionsmuseet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Evolutionsmuseet.

 1. 1. The Importance of Curation: a Case-Study of the Subfossil Lemur Collection in the Museum of Evolution, Uppsala University

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Paleobiologi

  Författare :Maria Lindkvist; [2016]
  Nyckelord :curation; collection management; subfossil lemurs; Bertil Ljungqvist; Museum of Evolution; kurering; samlingsvård; subfossila lemurer; Bertil Ljungqvist; Evolutionsmuseet;

  Sammanfattning : In times when many natural history museums experience financial cuts, it is important to show why museums matter, what they can offer, and what they mean for both the public and the scientific society. The collections are the heart of the museum and they need to be well-managed in order to attract visitors (both researchers and public). LÄS MER

 2. 2. Skalbaggar som nedbrytare i naturens ekosystem : Ett pedagogiskt material för Evolutionsmuseet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Wiberg; Kristin Aderlind; [2015]
  Nyckelord :Evolutionsmuseet; nedbrytare; ekosystem; skalbaggar; museipedagogik;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del i ett självständigt arbete där en pedagogisk produkt utformats för Evolutionsmuseet i Uppsala och är även en del i projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet”. Produkten kommer att ingå i Evolutionsmuseets utställning Svensk fauna och behandlar skalbaggar som nedbrytare på markytan i naturen. LÄS MER

 3. 3. Museipedagogik på Evolutionsmuseet : ur ett queerperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Pettersson; [2015]
  Nyckelord :museipedagogik; Evolutionsmuseet; queer; genus.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur museipedagoger på Evolutionsmuseet i Uppsala könar utställningar i samband med visningar för barn. Jag har även undersökt på vilket sätt de könar dinosaurierna och djuren. Detta har dokumenterats med hjälp av anteckningar och ljudinspelningar, som sedan har bearbetats och gått igenom. LÄS MER