Sökning: "Ewa Frisk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ewa Frisk.

 1. 1. Ungdomars uppfattningar om vad som är ett sexuellt frisk- respektive riskbeteende : En kvalitativ studie bland folkhögskolestudenter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ayisha Alhassan; Ewa Saad; [2016]
  Nyckelord :Ungdomar; uppfattning; sexualitet; sexuellt beteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på att ungdomar idag tar större sexuella risker än tidigare generationer. Sexuellt risktagande hos ungdomar kan ge risk för sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter. Därmed blir det preventiva arbetet alltmer viktigt. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterad problematik : Viken beredskap finns det i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ewa Frisk; [2013]
  Nyckelord :hedersproblematik; skola; styrdokument; beredskap; fortbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER