Sökning: "Ewa Wolska Sampedro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ewa Wolska Sampedro.

  1. 1. Psykosocial arbetsmiljö och mobbning - En kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljöns samband med mobbning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Ewa Wolska Sampedro; Malin Rönnerman; [2018-08-21]
    Nyckelord :psychosocial work environment; psychosocial factors; bullying;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether psychosocial factors at work predict bullying among employees. The paper is based on the work environment hypothesis stating that certain psychosocial factors at work may foster bullying behaviours. LÄS MER